+ Stockholms länstrafik

Koncept

Ett koncept framtaget för Stockholm länstrafik "SL". Vi vill försöka oss ta vara på all kroppsvärme som alla 700 000 passagerare varje dag utsöndrar och försöka omvandla det till en typ av hybrid drive-kommunal transportmedel genom Peltier/Seebeck effekten. Genom detta kan vi göra om det negativa av kommunaltrafiken, all folkmassa till någonting positivt och få SL i framkant i industrin. 

Titta gärna på case-film för mer info. 

Work Group
+ Linus Nylund
+ Tove Wendelin
+ Aleks Kursis